Antonio Barros e iAlma


Antonio Barros e iAlma” é o dúo acústico (piano e voz) que nace da unión destes artistas galegos no ano 2021 fruto da casualidade e dos anhelos de levar a música galega a un plano persoal e diferente. Suman xa máis dunha vintena de concertos por toda a xeografía galega e no extranxeiro.

"Con iAlma" é un espectáculo de boleros e baladas moi coñecidos, onde falan das distintas formas do amor e fan unha pequena viaxe a través de todas elas. Tan só cas teclas do piano e unha voz, de xeito moi íntimo para chegar o máis profundo dos corazóns.  

Actualmente están a traballar no seu primeiro disco: “O Camiño de Vieiras Amarelas”, co cal pretenden dar visibilidade a diferentes realidades a través da viaxe persoal de catro persoaxes mentres realizan o Camiño de Santiago, facendo un paralelismo co camiño de baldosas amarelas do “Mago de Oz”.

"O Camiño de Vieiras Amarelas" tamén é unha filosofía de vida, un xeito de entender o mundo, onde a tolerancia, o respeto e a empatía empoderan a nosa bandeira, a nosa música, a nosa vida.

 

Aviso legal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.